List fanfiction

List fanfiction

[B.A.P]

[Short fic][BangZelo] Drizzle

1 2

[oneshot | BangZelo] Ngày tuyết rơi trắng lối em về

[1shot | B.A.P, GOT7 | JB x YoungJae] Our Love Song

[EXO]

 

CHANYEOL X KAI

[Drabble][K] Số Lạ

SEHUN X BAEKHYUN

[2shots] Ngày Nắng Lên (done)

1 | 2

SUHO X D.O

[Drabble][K] No Title


[Series Drabbles|tạp nham][EXO] 12 Days To Love
 (done)

[Oneshot][K+][Sehun, Suho] Anh Em Mình Là Một Gia Đình

[Drabble][Suho, Tao][K+] Anh mày là đại gia mà~

[Oneshot][EXO][T] EXO’s confession

1 | 2 | 3

[Oneshot][Jongdae] Về Kim Jongdae và sinh nhật dữ dội

[Oneshot|NonSA][K][Chanyeol, Jongdae] Chuyện con mèo lụm

 |  2

[Series Drabbles|tạp nham][EXO] 12 Days To Love (done)

[series – oneshot][EXO] Why so serious – Sao phải xoắn

Advertisements