[List][series – NonSA][EXO] Why so serious – Sao phải xoắn

by Lavi

[A]uthor: Lavi Manly

[R]ating: K

[C]ategory: general

[C]asting: EXO

[D]isclaimer: ồ tôi chỉ là người kể chuyện thôi nên tôi chẳng được sở hữu cái gì ráo

[A]uthor’s note: KHÔNG dành cho những ai không biết giỡn hoặc quá bảo vệ hình tượng idol.

_______________~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~_______________

EXO2014calendar123

List

Câu chuyện thứ nhất: Tam đại tài tử [Luhan, Lay, Tao] Link

Câu chuyện thứ hai: Tân khoa trạng nguyên [Kai, Sehun]

                      Phần một: gặp gỡ Link

-còn tiếp-

Advertisements