[Series drabble|tạp nham][EXO] 12 Days To Love

by Lavi

[Series drabbles|tạp nham][EXO] 12 Days To Love

*Author: Lavi (Rabi)

*Rating: K -> T

*Casting: EXO

*Category: general

*A/N

-ờ thì mình có một đống drab để ứ đọng mà không biết xử ra sao hết á. Những drab này tạp nham đủ mọi thể loại, Non sa đến SA, viết cái cũ cái mới, thành ra giọng văn sẽ khác nhau. Ờm, mặc dù mình còn nợ 2 cái short và 1 cái long nhưng mà, à thì cứ coi như mình tung đống drab này để dành time tung chap mới đi. Đang bí ý tưởng lắm =w=

-Tên là 12 days có nghĩa là một ngày tung một drab, còn sau bao nhiêu ngày tung một lần thì …đó là chuyện khác =))

List:

Ngày thứ nhất – [NonSA][Tao, Jongdae] Maknae và bài ca muôn thưở

Ngày thứ hai – [SA][Sehun, Baekhyun] Đợi

Ngày thứ ba – [NonSA][Junmyun, Kyungsoo] Thói quen

Ngày thứ tư – [NonSA][Yifan, Minseok, Luhan] 90 liner hay là mẩu đàm đạo của 3 anh già bất lực

Ngày thứ năm – [SA][Luhan, Yixing] Một thói quen không bỏ nổi

Ngày thứ sáu – [SA][Chanyeol, Kyungsoo] Mộng du

Ngày thứ bảy – [NonSA][Sehun, Baekhyun] Chém gió đêm khuya

Ngày thứ tám – [NonSA][Luhan, Yixing] Về Yixing ngốc và sự trả thù “ngọt ngào”

Ngày thứ chín – [SA][Yifan, Chanyeo] Là tất cả của anh

Ngày thứ mười – [SA][Jongin, Sehun] Comeback

Ngày thứ mười một – [SA][Luhan, Yixing] Mưa

Ngày thứ mười hai – [SA][Luhan, Yixing] Trung thu

.

E N D !

Advertisements