[lượm lặt] HunBaek thần thánh của tui :”>

by Lavi

Đã không có mâu mừn thì thôi, có cái nào là hot cháy mặt cái đó =))

happy camp 2013 

ẢnhẢnh

Ảnh

Kim Jong In đã bị bơ đẹp =))

Ảnh

Ảnh

Ảnh

ờm, xin chia buồn Kai ah. Cậu đã trở thành bình phong cho hai thằng bựa đời chui vào đú đởn hú hí với nhau. Số cậu quá nhọ =))

Ảnh

OMG CÁI TAYYYYYYYYYYYYY XD

jggfh thú vui tao nhã của anh: vỗ mông em nó :”>

tạm thời thế thôi :”>

cre: facebook

Advertisements